ENZYM

DROP.  ENZYM Pepsin 10 mg + Vit.B1 0.5mg+ Vit.B2 0.5mg + Vit.B6 0.5mg + Vit.B12 1mcg + Niacinamide 5mg 30 ML + DROPPER
SYP. ENZYM Fungal Diastase 50 mg+ pepsin 10 mg 100 ML
SYP. ENZYM Fungal Diastase 50 mg+ pepsin 10 mg 200 ML
TAB.  ENZYM Pancreatin 175 mg + Activated Charcoal 50 mg + Simethicone 50 mg 10 X 10

ALUMINIUM FOIL

SYP. N – ZYME (Herbal Enzyme) (AYURVEDIC MEDICINE) 200 ML
Category: Tags: , ,