ALEFOX™

TAB.  ALEFOX™ – 250 Levofloxacin 250 mg. 10 X 10

ALU-ALU

TAB.  ALEFOX™ – 500 Levofloxacin 500 mg. 10 X 10

ALU-ALU

TAB.  ALEFOX™ – 750 Levofloxacin 750 mg. 10 X 10

ALU-ALU

TAB.  ALEFOX™ – OZ Levofloxacin 250 mg. + Ornidazole 500 mg. 10 X 10

BLISTER

SUP.  ALEFOX – OZ Levofloxacin 125 mg. + Ornidazole 125 mg./5 ml 30 ML
INJ. ALEFOX™ IV Levofloxacin 500 mg + Dextrose 5 gm 100 ML